Empreses

Local Empresa
Activitat i contacte
company-building-icon 2 Palliser & Solà
Advocats
reus@ps-advocats.com
977 301 351 ext. 202
Reserco 3 Reserco
Consultora Development & Regulatory Affairs
company-building-icon 4 Fravial Obres i serveis
company-building-icon 4-B Tokiota
Consultoria informàtica
company-building-icon 5 Natàlia Pérez Cubells
Consultoria de seguretat i formació
 company-building-icon 6 SALA MIXTA ESPAI COMPARTIT
yunion 7 Equality Exteam, SL
Formació als agents amb de cursos, reunions i seminaris per optimitzar la seva activitat professional
AFIC Teràpies Naturals 8,9,10 y 17 AFIC. Asociación Formación y Crecimiento Personal Escola de cursos de teràpies alternatives, massatges i psicologia
company-building-icon 11 Cori Vallverdú Inmobiliaria Assessorament Immobiliari
company-building-icon 12  RAL Inserció laboral per persones amb discapacitat
company-building-icon 14  
company-building-icon 16 Araceli Vergés Psicòloga
company-building-icon 16-B
Óniro Webs, Disseny web a Reus 18 Óniro Webs
Especialistes en WordPress, Treball SEO, Marketing online. Gestió, creació, manteniment de projectes web auto-gestionables i comerç electrònic.
oniro@onirowebs.com
605 584 586
company-building-icon 19 Toni Fullat Advocat
Language Club 20-21 Language Club Escola d’idiomes
Dins del MO
company-building-icon 22 Premicom Publicitat
jordi-cardona@hotmail.com
Artiga Gestions Reus 23 Artiga Gestions Assessoria d’empreses i particulars
OON Arquitectura 24 OON Arquitectura Arquitectura . Enginyeria . Consultoria
oon@oonarquitectura.com
977 089 840
company-building-icon 25 Sam Dongare. Professor d’Anglès
Classes, correccions i traduccions d’anglès
26 GAP 3
Gabinete de Psicología
Dins del MO
company-building-icon 27 Mª Jesús Donado Assessora Comtable Fiscal
Dins del MO
company-building-icon 28 Pedro López Martos Graduat social
Ona Psicologia 29 Monsterrat Asensio
Psicòloga
Psicologia
onapsicologia@gmail.com   |  Movil: 690 997 233
Dins del MO
company-building-icon 30 Teresa Cots Advocada
Dins del MO
company-building-icon 31 Miguel Vilches Velasco Col·locació d’aïllaments en edificis
company-building-icon 32 Lluís Fondevila Ruche Psicòleg
company-building-icon 33 Doma Imatge corporativa, projecte i maquetació de llibres, impressió gran format, disseny gràfic, traduccions i arquitectura efímera
  A A. Garomar S.L Serveis tècnics avícoles
administracion@garomar.com
company-building-icon B
C Immobiliaria Dama Serveis immobiliaris
Dins del MO
D Fisioteràpia Mesolàser
Mesoterapia homeopàtica, laserterapia, Reiki
fisioterapiamesolaser@gmail.com
company-building-icon E Inst. del Bienestar y Desarrollo personal
Centre de teràpies: Fisioteràpia, teràpia corporal, Gestalt, PNL, descodificació biològica, …
institudesarrollo@gmail.com
660 660 676
company-building-icon -1 Mònica Estivill Centre d’Entrenaments Personals
monicaestivill.personaltrainer@gmail.com