Domiciliació de societats

Domiciliació de societats

Multioficines MO li ofereix la possibilitat de domiciliar la seva societat a la nostra direcció.

Domiciliació estàndard:

  • Domiciliació fiscal i/o social.
  • Utilització de la nostra direcció en el seu paper imprès.
  • Recepció de correspondència i petita paqueteria.
  • Avís i enviament per e-mail, si ho desitja de cartes urgents, certificats, impresos oficials, etc.
  • Utilització del nostre número de fax per la recepció de missatges.