Política dades de contacte

CLÀUSULA INFORMATIVA A MODIFICAR EN EL FORMULARI DE
CONTACTE DE LA PÀGINA WEB

Protecció de dades de caràcter personal: En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) se li informa que les dades facilitades seran tractats per ROEMA, SL, amb nombre de CIF B43209352 situada en 43205 Reus (Tarragona), Avinguda la Salle, 43, nombre telèfon 977301351 i email emilio.llevat@multilasalle.com. Les dades proporcionades seran tractats amb la finalitat de poder gestionar la present sol·licitud d’informació corresponent a la nostra Entitat. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades es fonamenta en el seu consentiment exprés. Les dades no seran comunicats a tercers, menys en aquells casos previstos per la legislació vigent. Finalment, se li informa que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. Pot obtenir més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació davant aquest organisme de considerar-ho oportú.