Domiciliació de societats

Porta d'accés al MO

Multioficines MO li ofereix la possibilitat de
domiciliar la seva societat a la nostra direcció

Domiciliació estàndard:

  • Domiciliació fiscal i/o social.
  • Utilització de la nostra direcció en el seu paper imprès.
  • Recepció de correspondència i petita paqueteria.
  • Avís i enviament per e-mail, si ho desitja de cartes urgents, certificats, impresos oficials, etc.
  • Utilització del nostre número de fax per la recepció de missatges.