Serveis addicionals

Serveis addicionals i de suport (segons tarifa o pressupost)

  • Fotocòpies
  • Escanejat de documents
  • Impressió de documents
  • Transmissió de fax
  • Recepció de correspondència
  • Subministrament de material d’oficina
  • WiFi
  • Correu i paqueteria